de Thomas Passion
een muzikaal passiespel

De Thomas Passion is een nieuw Nederlandstalig muziektheaterstuk uit te voeren door twee (klassieke en musical-) koren, solisten, een strijkorkest, dansers en acteurs. ‘De Thomas’ handelt over Oratoriumvereeniging Waendracht die een nieuwe, wereldlijker Passion instudeert; met alle herkenbare gevolgen van dien....

‘De Thomas’
De Thomas Passion handelt over het wel en wee van Oratoriumvereeniging Waendracht, die een vertaalde uitvoering van Cuccini's 'la Passione di Tommaso' (1657) op haar programma plaatst. Tijdens de voorbereidingen van dit stuk komen complexe problemen tussen de koorleden onderling aan het licht. De uiteindelijke uitvoering dreigt er zelfs ernstig onder te lijden. Met man en macht wordt geprobeerd serieus te repeteren. Tot op het laatst blijft het echter de vraag of de leden van de Oratorium-vereeniging in staat zullen zijn hun geschillen aan de kant te zetten en ‘de Thomas’ te spelen zoals van hen verwacht wordt.

Musical en Passion
De Thomas Passion valt in twee duidelijk van elkaar gescheiden delen uiteen:
a. musical-gedeelte (voor de pauze)
De koorleden van Oratoriumvereeniging Waendracht zijn mensen van vleesch en bloed met alle stereotype narigheid vandien. Wanneer het Bestuur en de dirigent voor het nieuwe seizoen een wel érg klassiek en religieus stuk op het repertoire willen plaatsen, dreigt het koor uiteen te vallen in voor- en tegenstanders. Ieder heeft zo zijn motieven om dwars te gaan liggen: de één wil een modern stuk, de ander wil solo zingen, terwijl de dirigent zich miskend voelt en het Bestuur vast probeert te houden aan de gebaande paden en tegelijkertijd de gemoederen te sussen. In dit deel wordt geacteerd, gedanst en zingen solisten en het koor 6 musicalliedjes. De begeleidende muziek in dit 1e deel komt - vanzelfsprekend - van een orkestband.
b. Passion-gedeelte (na de pauze)
Ondanks alle verzet is men uiteindelijk toch – zij het schoorvoetend – akkoord gegaan en voert Waendracht op haar geheel eigen wijze Cuccini’s Thomas Passion ('la Passione di Tommaso') uit. De onderhuidse tegenstellingen zijn in het spel duidelijk merkbaar, maar in de koorzang en –muziek is dit in het geheel níet het geval: in de uitvoering van de recitatieven en de 6 grote koorwerken overtreft Waendracht ieders verwachtingen en overstijgt daarmee haar eigen problemen.

 

Cuccini’s 'la Passione di Tommaso'
'la Passione di Tommaso' is een muzikale expressie van het Thomas evangelie dat door de Zwitsers- Italiaanse componist Cuccini (1632 – 1685) in 1657 gecomponeerd werd. Ondanks het feit dat deze Passion redelijk ónbekend is bij het grote publiek, zijn kenners het er grotendeels over eens dat veel fragmenten uit deze Passion, Bach met name, op zijn minst geïnspireerd moeten hebben tot het componeren van zijn Mattheus Passion. Immers, sommige delen uit ‘de Mattheus’ kennen een meer dan toevallig grote gelijkenis met ‘de Thomas’…

Thomas evangelie
Het evangelie van de Ongelovige Thomas is weinig bekend, omdat het lang als ketters gezien werd. Thomas beschrijft het leven van Jezus Christus na de kruisiging, die Hij - zo Thomas beweert - overleefde. Na genezen te zijn van zijn verwondingen verlaat Christus het land. Essentieel is de vraag die Jezus zichzelf telkens stelt: 'Ik had beloofd te sterven, maar ik ben er onverhoopt nog. Enerzijds is blijven leven ongeloofwaardig, anderzijds ook de moeite waard. Dus wat te doen? Een thematiek die als rode draad van musical tot Passion door de Thomas Passion loopt.

   
t e k s t e n : Bert Lam, André Rooymans
m u z i e k : Marco bij de Vaate, André Rooymans
u i t v o e r i n g : voorjaar 2008 (Pasen)