WORKSHOP - HGZO congres - 26/27 maart 2009

De workshop richt zich op de kracht van beelden bij het leren van beroepstaken / -handelingen.
De volgende zaken komen naar voren:


de keuze voor de juiste media bij de juiste inhoud; wanneer volstaat het schoolbord, het hoorcollege, een powerpointpresentatie en wanneer is inzet van beelden in het onderwijs effectief en wanneer niet?

het (laten) schrijven van een basisscript / draaiboek / plan voor eigen video-opnamen ter ondersteuning van het onderwijs;

redactie / eindredactie voeren bij het laten maken van video’s / dvd's door professionals.

Cilia Born
- onderwijskundige aan de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
André Rooijmans
- producent educatief videomateriaal, atelier Ignatia, Haarlem

26 en 27maart 2009
Het congres vindt plaats in congreshotel "De Werelt"
Westhofflaan 2, 6740 AA Lunteren,
telefoon: 0318-484641

Doelen

1. Deelnemers kunnen aangeven of en waarom beelden nuttig / nodig / noodzakelijk zijn als leermiddel bij bepaalde leer- en onderwijsactiviteiten
2. Deelnemers kunnen bestaand beeldmateriaal analyseren op belang en bruikbaarheid voor hun onderwijs-leeractiviteiten
3. Deelnemers kunnen kijkvragen en –opdrachten formuleren bij beeldmateriaal om het leerproces bij studenten te optimaliseren
4. Deelnemers kunnen met behulp van bovenstaande stappen een basisscript samenstellen en videomakers aansturen.

Doelgroep

1. Docenten die wel met beeldmateriaal werken (vaak als voorbeelden) maar er meer van willen weten
2. Docenten die video-opnamen willen maken van leersituaties die later geanalyseerd moeten worden
3. Docenten die graag meer gebruik willen maken van videomateriaal
4. Docenten die video’s willen (laten maken) t.b.v. de ondersteuning van het leerproces m.n. bij het leren van beroepshandelingen / vaardigheden

Programma 1. Onvoorbereid kijken
Ervaren dat videobeelden veel meer informatieoverdracht veronderstellen dan dat in werkelijkheid gebeurt..
  2. Kijkvragen
Om selectief te kunnen kijken, sturen we het kijken door het formuleren van zgn. kijkvragen (voor, tijdens en/of na het kijken). Wat is het effect?Voorbeeldfragment:

Bloedprikken, de venapunctie

3. Werkvormen en video
a. werkvormen die het begrijpen bevorderen (betekenis verlenen aan nieuwe informatie mbv het eigen referentiekader);

Voorbeeldfragment:

Uitwendige versie (Stuitligging)
b. werkvormen die het integreren bevorderen. Dwz. Het activeren van verworven informatie uit het geheugen en het opslaan van nieuwe informatie binnen bestaande kennisgehelen);
Voorbeeldfragment:
gedramatiseerde scene: Stagiaire aan het kraambed

c. werkvormen die gericht zijn op het analyseren en oplossen van problemen. Hierbij gaat het om functioneel aanwenden van kennis;
Voorbeeldfragment:
In scene gezette documentaire over Gezondheidscentrum

d. werkvormen die studenten motiveren, inspireren tot leren, als ‘trigger’, motivator;
Voorbeeldfragment:
gedramatiseerde scene: gesprek client en verloskundige
e. werkvormen die het leren in de praktijk benaderen (video benadert sneller dan een verhaal of foto’s de realiteit (of wekt in ieder geval de indruk).
  4. Aan de slag
Oefeningen in het zelf ontwerpen van videomateriaal.
  a. Beelden zoeken. Zelf ontwerpen / kiezen: doel 1
(n.a.v. geschreven Casus)
Opdracht: Welke videobeelden (in relatie tot werkvormen) zou je zoeken / laten maken in dit geval?

b. Beelden beoordelen. Zelf ontwerpen / kiezen: doel 2
Fragment uit televisie-documentaire: Holland Doc ‘Als we het zouden weten’. (5’34).
Opdracht: formuleer hoe je dit fragment in jouw onderwijs effectief zou kunnen inzetten.
 

c. Kijkvragen ontwerpen. Zelf ontwerpen / maken van kijkvragen.
Fragment DVD Stagevaardigheden: Openbaar of prive? Gedramatiseerde scene (2’20).
Opdracht: formuleer, bedenk welke kijkvragen je zou geven voor en na het kijken?

Fragment:
'Ons kent ons'
Tot slot: een televisiefragment om niet te vergeten dat video / televisie niet alléén maar leren is....